Jak bylo vyargumentováno v předchozím výkladu, venkovní ochranné nátěry dřeva musí být silně vodoodpudivé a současně paroprodyšné. Jde o minimalizaci praskání dřeva vlivem rozpínání a smršťování vlhkosti ve dřevě a současně o minimalizaci mechanického rozrušování nátěru, vlivem praskání (opět v důsledku rozměrové nestálosti dřevin). Současně musí ochranné nátěry dřeva být schopny preventivně chránit dřevinu před biocidními vlivy a také před šednutím dřeviny vlivem degradačního působení UV záření.

Zkušenosti

Troufám si tvrdit (na základě 20-ti leté praxe v oboru ochrany venkovního dřeva), že účinnými ochrannými nátěry ve výše uvedeném smyslu jsou nátěry olejové. Mám tím na mysli nátěry, které jsou zhotoveny s významnou spoluúčastí přírodních olejů (navzdory všem negativním vlastnostem přírodních olejů) a minimální účastí syntetických pryskyřic.

Poslední generaci našich olejových produktů reprezentují nátěrové hmoty, které neobsahují žádná syntetická pojiva. Označili jsme je známkou „BSP“ (Bez Syntetických Pryskyřic)

Dále opodstatněně tvrdím, že neexistuje univerzálně použitelná nátěrová hmota pro ochranu všech dříve uvedených případů ochrany dřeva (dřevěné fasády, pergoly, ploty, dřevěné terasy, zahradní nábytek, aj.).

Existuje obecný princip pro ochranu venkovního dřeva. Ten spočívá v zabránění nadměrného příjmu vlhkosti do dřeviny, naopak umožnění pronikání vodních par skrz nátěr (dovnitř i ven). Vliv UV záření je třeba řešit příměsí mikropigmentů a UV absorpčních přísad, biocidní vlivy je třeba eliminovat fungicidními a insekticidními (obecně „biocidními“) přísadami do nátěrových hmot.

Ochranné nátěry dřeva – doporučení

Řešení pro jednotlivé případy prezentuje řada výrobků „Barvy PLUS“ naší obchodní společnosti Povrchové úpravy Plus, s.r.o., případně výrobky řady „BBB“, které uvádíme na trh společně s náším obchodním partnerem, s nímž úzce spolupracujeme na vývoji těchto přírodních produktů.

Naše obchodní společnosti již léta spolupracují na vývoji nátěrových hmot se zásadním stavebním prvkem – přírodní oleje, případně směs přírodních olejů a tyto nátěrové hmoty jsme historicky zpočátku uváděli pod hlavičkou „Barvy PLUS“ (registrovaná ochranná známka), od roku 2017 také pod hlavičkou „BBB“.

Konstrukce jednotlivých ochranných nátěrových systémů se liší, v návaznosti na tom, jak se liší způsob eroze venkovního dřeva. Jinak se chovají venkovní svislé plochy z měkkého dřeva, jinak se chovají na povětrnosti povrchy ze středně tvrdého (evropského), či tvrdého exotického dřeva na vodorovných pochůzných plochách dřevěných teras, jinak je třeba přistupovat k ochraně zahradního nábytku a úplně jinak je třeba přistupovat k ochraně dřeva v interiéru.

Na každý z těchto případů máme vyvinut a prakticky ověřen specializovaný nátěrový systém, který můžeme (v případě potřeby) barevně upravovat dle přání klienta.