Ochranné nátěry dřeva venkovních ploch dřevostaveb,

aneb

čím natřít srub, roubenku, pergolu, plot, či garážové stání…

Přemýšlíte, čím natřít srub, roubenku, pergolu, plot, či jinou venkovní dřevostavbu? Ještě dříve, než se stanete majiteli dřevostavby, která je vystavena vlivům povětrnostního působení, měli byste si uvědomit jednu důležitou věc….

Dřevo je přírodní materiál, silně reaguje na přírodní vlivy v povětrnostním působení, proto je nezbytně nutné o dřevo v exteriéru pravidelně a účinně pečovat. Pravidelná péče spočívá ve vytvoření adekvátního ochranného nátěru dřeva a jeho periodické údržbě.

Pro čtenáře, kteří již mají s rozměrově nestabilními dřevěnými konstrukcemi (ploty, dřevěné fasády, roubenky, altány, ap.) své zkušenosti a hledají pouze rychlý TIP na kvalitní ochranné přípravky, pak těmto čtenářům rychle odpovím.
Řešením ochrany tohoto typu dřevěných výrobků jsou:

Slabovrstvé olejové nátěry dřeva
přímý link k nákupu ZDE

Pro čtenáře, kteří se ještě příliš neorientují v typech ochran dřeva a adekvátních ochranných přípravcích, předkládám alespoň rámcové vysvětlení této problematiky. Po přečtení celého příspěvku bude mít čtenář zcela jasnou představu o možnostech řešení ochrany těchto typů dřevěných výrobků, o životnosti ochrany, o finanční a pracovní náročnosti provádění revitalizačních nátěrů v budoucnu a samozřejmě nalezne v závěru článku linky pro nákup příslušných přípravků.

Možná v tuto chvíli někteří čtenáři mají za to, že předchozí odstaveček byl naprosto zbytečný, že je to samozřejmost, ale já jsem se v posledních 20-ti letech setkal s dlouhou řadou lidí, kteří neměli reálnou představu o problematice ochrany dřeva a byli překvapeni skutečností, že nátěry jejich dřeva nevydržely ani 10 let.

Vzpomínám si na jednu zákaznici, která si mi stěžovala na svá okna, která jsou po 7 letech ve zlém stavu. Paní si stěžovala na barvy Herbol, protože ten lakýrník, který je tehdy natíral, říkal „Paninko, to máte s jistotou na 20 let“.

Jiný zákazník se divil, proč by měl nátěr štítu domu obnovovat po 3-5 letech, když euro-okna jsou taky ošetřena lazurou. Na ochranný lazurovací nátěr eurooken se vztahuje záruka obvykle v délce 5 let, u některých výrobců v délce 7 let, takže tedy na údržbu nátěru 7 let jistě nemusí myslet a životnost nátěru bude jistě 15-20 let.

Další klient se divil, že osvědčená silnovrstvá lazura, kterou má už 5 let na svých krásných oknech ve výborné kondici a tatáž lazura na jeho dřevěné pergole se po 4 letech loupe, místy černá.

V souvislosti s životností nátěru, je třeba si uvědomit, že dřevo není kov a tudíž nelze srovnávat životnost ochranných nátěrových systémů kovů s životností ochranných nátěrových systémů dřeva. Pokud má někdo představu o životnosti nátěru vystaveného působení přímé povětrnosti 10-15 let, pak musí uvažovat o kovovém povrchu, nikoli o trámech a obkladových dřevěných palubkách. Také nelze srovnávat životnost nátěru eurooken s životností nátěrů štítů domů, pergol, plotů a jiných výrobků z masívního dřeva.

Proč?

Protože kov je pevný, nepraská jako dřevo, má menší rozměrové změny, než dřevo. Proto kov ocelových mostních konstrukcí lze ošetřit silným vícevrstvým ochranným nátěrem (v celkové tloušťce suchého nátěrového filmu obvykle 160-240 µm), pro dřevěné plochy však takové nátěry vhodné nejsou, protože by popraskaly. Dřevo je třeba udržovat tenčími, pružnějšími nátěry, které povětrnostní působení opotřebuje, a my musíme nátěry doplnit.

Co rozumíme „adekvátním ochranným nátěrem dřeva“?

Ve stručnosti…

EUROOKNA

Silnovrstvé lazurovací systémy, které používají výrobci eurooken nejsou vůbec vhodné pro běžné dřevěné trámy, obkladové palubky, atp.

Jde o to, že euro-okna jsou vyrobena z eurohranolů (výběrové dřevo, které je lepené z více kusů vzájemně pootočených proti sobě). Eurohranol je rozměrově stabilní dřevo, které normálně nepraská a nekroutí se, zatímco běžný trám, nebo obkladová palubka je obyčejné dřevo (rozměrově nestabilní surovina), které praská, případně mění svou délku a svůj tvar při působení povětrnostních vlivů. Je důležité zmínit, že eurookno nemá žádné vodorovné plochy, tzn. voda se na plochách nedrží a eurookno je obvykle částečně kryto tím, že je zapuštěno do pomyslné roviny fasády. Někdy je okno kryto také přesahem střechy.

Princip ochrany eurooken je tedy v hermetickém uzavření dřeviny silnovrstvým nátěrem (tloušťka takového nátěru po vyschnutí je 100 až 120 µm), aby výrobce mohl poskytnout záruku, řekněme, těch zmíněných 7 let (což je dlouhá doba). Ani zde ovšem neplatí, že není třeba se o okno průběžně starat. Nátěr okna je povětrností opotřebováván, povrch se rozrušuje. Minimálně 1x ročně byste měli eurookno dobře omýt, nechat vyschnout a ošetřit ochranným balzámem, který doporučil výrobce daného eurookna. Tím se rozrušení (drsnost povrchu) zacelí, posílí se vodoodpudivost a okno je připraveno pro další rok. Takto lze zpomalovat erozi nátěru, ale po jisté době (7-10 let) je opět nutno lazurovací ochranný nátěr obnovit.

SRUBY, ROUBENKY, ŠTÍTY DOMŮ, DŘEVĚNÉ FASÁDY, PERGOLY, ALTÁNY, PLOTY…..

Naopak dřevěný štít domu, plot, či pergola, které jsou vyrobeny z obyčejných masívních trámů a palubek, které vlivem rozdílů teplot a vlhkosti silně rozměrově pracují. Obyčejné masívní dřevo (nikoli lepené hranoly) na povětrnosti praská, kroutí se, má významné rozměrové změny, a proto jej nelze ošetřit silnovrstvým ochranným systémem v tloušťce suchého filmu 120 µm. Zde je zapotřebí použít pružný tenkovrstvý ochranný systém. Tyto systémy však mají tloušťku suchého nátěrového filmu v rozmezí 25-35 µm.

Ochranný nátěrový systém palubek a trámů musí být nejen pružný, ale také paroprodyšný a přitom silně vodoodpudivý. Je to nezbytná vlastnost úspěšného, funkčního ochranného nátěru dřeva.

Proč je u běžných dřevěných konstrukcí tak důležitá paroprodyšnost a současně vodoodpudivost?

U eurooken vytváříme ochranným nátěrem hermetické uzavření dřeva a spoléháme na jeho mechanickou odolnost a voděodolnost.

U rozměrově nestabilního dřeva (trámy, palubky) musíme naopak počítat s tím, že dřevo praskne, pohltí vodu z dešťových srážek, z ranní mlhy, večerní rosy, atp.). Vlhkost se pohybuje skrze dřevinu a v teplém okolním prostředí se snaží dostat ze dřeva ven. Vlhkost však neumí jít stejnou cestou ze dřeva ven, kterou se dostala dovnitř. Vlhkost se přesunuje vlivem tepla směrem k povrchu dřeva, tedy k nátěrovému systému. Pokud je nátěrový systém paroprodyšný, pak se vlhkost uvolní ze dřeva do okolí. Pokud není paroprodyšný (laky a silnovrstvé lazury), pak se vlhkost zdržuje pod povrchem nátěru a iniciuje vznik plísní a hnilob.

Olej, jakožto surovina je základním stavebním kamenem pro prodyšnou nátěrovou hmotu.

Štít domu, roubenka, srub, pergola i plot jsou vystaveny plnému povětrnostnímu působení. Na rozdíl od oken, které jsou částečně kryty zapuštěním do fasády domu, případně jsou kryty stříškou, či přesahem střechy. Na eurooknech prakticky neexistuje vodorovná plocha, zatímco na jiných dřevěných površích je řada vodorovných ploch, kde se může zdržovat vlhkost.

Příprava dřeva před nátěrem

Již v minulém století se v učebnicích pro stolaře a tesaře vyskytovala věta, že „Pro dlouhou životnost dřevostavby je nejdůležitější věcí konstrukční správnost díla“.

Jak tomu rozumět?

Kupříkladu plot by neměl mít na horní straně prken vodorovné plochy, mělo by být vše sešikmeno, aby se voda neměla kde držet. Obdobně je vhodné ošetřit také spodní část prken šikmým seříznutím, aby stékající voda nemohla vzlínat zpět do prkna (všimněte si při procházce vilovou čtvrtí spousty plotů, které mají dole začernalá prkna, přestože se nedotýkají země), ale aby prkno mělo dobrou odtrhovou hranu a voda pak snadněji upadne na zem.

úvodním článku tohoto webu jsem popsal, jaké vlivy působí na dřevo, vystavené povětrnosti a proč je vhodné používat pro ochranu venkovního dřeva olejové nátěry s významným podílem přírodních olejů. Ve výše uvedeném textu této (aktuální) strany jsem zdůraznil zásadní rozdíl mezi ochranou kovových a dřevěných povrchů a dále jsem odlišil princip ochrany rozměrově stabilního a rozměrově nestabilního dřeva.

REKAPITULACE:

Čím natřít srub, roubenku, pergolu, plot, dřevěnou fasádu, altán a garážové stání pro jejich ochranu?

Řešením jsou olejové slabovrstvé lazurovací systémy – pokud nemáme v úmyslu dřevo natřít plně krycí barvou.

Slabovrstvé lazurovací systémy:

Je třeba rozlišit 2 zásadní případy:

  1. Nátěr nového, dříve neošetřeného dřeva
  2. Revitalizační nátěr dříve ošetřeného dřeva

Ad1)

Nové, dříve neošetřené dřevo se v zásadě ošetřuje 2 různými metodami slabovrstvých lazurovacích systémů:

1a)

1. vrstvu tvoří napouštěcí (impregnační) olejový přípravek, který disponuje biocidními přísadami, mikronizovanými UV odolnými pigmenty v silné porci a oleji, které dlouho nezkřehnou, tedy zůstávají trvale pružné. Příkladem je PLUS Impregnační olej IR-01.

2. a 3. vrstvu nátěru tvoří vrchní lazura, která je barevně lehce pigmentována, obsahuje vodoodpudivé voskové přísady a obsahuje odolný tungový olej. Příkladem je PLUS UV penetrační lazura LR-10.

Tento způsob ochrany je vysoce funkční (4-6 let na přímém působení povětrnosti), navíc zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeviny.

Jiné pojetí ochrany dřeva je následující:

1b)

1. vrstvu tvoří bezbarvý napouštěcí (impregnační) přípravek, který disponuje biocidními přísadami. Příkladem je VIDARON Impregnat V01

2. a 3. vrstvu nátěru pak tvoří silně barevně pigmentovaná vrchní slabovrstvá lazura s voděodolnými přísadami. Příkladem je VIDARON Impregnat v odstínech V02 až V17.

Výrobce uvádí, že tento systém ochrany je garantován 6-ti letou životností nátěru. Nevýhodou je, že každá silně pigmentovaná vrchní lazura skrývá více, či méně charakteristickou texturu původní dřeviny.

Samostatným hodnocením variant je vyluhovatelnost, či nevyluhovatelnost základního biocidního nátěru.

O čem hovořím?

PLUS UV Impregnační olej IR-01 obsahuje nevyluhovatelnou biocidní ochranu, tedy když stavba zmokne po prvním nátěru, tak je třeba nechat povrch vyschnout a pak lze pokračovat v dalších nátěrech.

Naproti tomu impregnační přípravky s vyluhovatelnými přísadami jsou výrobně levnější, ale když impregnace zmokne, tak je nutno provést impregnační nátěr znovu. Potom je možno aplikovat vrchní ochrannou lazuru ve dvou vrstvách.

Ad2)

Dříve zhotovené nátěry je třeba pravidelně udržovat.

V případě systému PLUS je ošetření realizováno aplikací přípravku PLUS UV Penetrační lazura LR-10 v odstínech, které jsou k tomu určeny (mají předponu REV, jakožto revitalizační nátěr).

Lazura systému PLUS vyniká svou dokonalostí ve smyslu přilnavosti, proto není třeba starý nátěr předběžně zabrušovat.

Naopak standardní výrobky renomovaných výrobců (silně pigmentované vrchní lazury) obsahují značné množství umělých pryskyřic, což se projevuje na snížené přilnavosti. Zde je vhodné podklad před revitalizačním nátěrem alespoň lehce zbrousit, z titulu vytvoření čerstvého kotevního profilu.

Druhou nevýhodou vrchních, silně pigmentovaných lazur je maskování textury původní dřeviny.

Čím natřít srub, roubenku, pergolu, plot a jinou dřevostavbu?

DOPORUČENÍ:

Celý systém můžete silně zdokonalit kombinací s extrémně silnou biocidní ochranou řady DERON.

Doporučuje se v případech, kdy předpokládáme extrémní povětrnostní působení, významný vliv vlhkosti okolí, například stavby ve stínu lesa, kde se vlhkost dlouho zdržuje, než vyschne.

V tomto případě je vhodné použít přípravek řady DERON, který je třeba aplikovat na holé, neupravené dřevo, ještě před nátěrem olejových nátěrů. Více informací – viz: přípravky řady DERON.

Tím povyšujete ochranný systém na vyšší úroveň i životnost.

Poznámka autora:

Tento článek byl pro neznalého čtenáře jistě velkým soustem ke strávení, přesto, jako odborník, považuji tento článek za „rychlokurz“. Doporučuji poklikat na jednotlivé odkazy na nátěrové hmoty, prostudovat podrobnosti a v případě nejasností kontaktovat prodejce pro doporučení k Vašemu konkrétnímu případu.

Pokud si přejete řešit jiné věci, vyberte oblast, která Vás aktuálně zajímá:

Čím natřít dřevěnou terasu?

Čím natřít zahradní nábytek z exotického dřeva?