Květen 2019

Čím natřít dřevěnou terasu? Každý profesionální řemeslník i domácí kutil ví, že pro ochranu dřevěných teras jsou vhodné přípravky, které nesou obchodní označení „olej na dřevo“, „terasový olej“, případně „olej na dřevěné terasy“. Pro mnohé stavitele je někdy obtížné, jak se zorientovat v široké nabídce těchto produktů, která je dnes tvořena mnoha tuzemskými i zahraničními výrobci.

Kdo spěchá na odpověď základní otázky této stati, nechť sroluje na konec výkladu. Výbornou volbou je:

PLUS UV terasový olej T-60 s ředidlem LB-40 (dříve PLUS R-40)

dodává se v atraktivních odstínech – pro zobrazení vzorníku odstínů klikněte ZDE


Kdo chce znát další souvislosti a argumenty, nechť pokračuje ve čtení tohoto příspěvku.

Pokuste se prosím podívat na problém logicky. V předchozím výkladu, o venkovních nátěrech dřeva jsem zdůrazňoval význam paroprodyšnosti a vodoodpudivosti ochranných nátěrů s cílem minimalizovat vliv vody, tepelných změn okolního prostředí a tím tedy minimalizovat praskání dřeva. Současně jsem zmínil potřebnost barevného tónování běžných ochranných systémů s cílem minimalizace vlivu UV záření (rozrušování ochranného nátěru a šednutí, či černání dřeva).

Jedním z velmi důležitých faktorů pro kvalitní funkci ochranných nátěrů je dobré ukotvení nátěrových hmot do dřevěného podkladu. Právě u teras z tvrdých dřevin je savost podkladu nízká, ukotvení obtížné, a proto olej na dřevěné terasy musí být ve smyslu ukotvení (zasátí) speciálně upraven. V tomto ohledu je olej na dřevěné terasy (terasový olej) odlišný od nátěrových hmot pro běžné dřevěné konstrukce a obklady ze smrkového dřeva, které je základním stavebním materiálem pro pergoly, dřevěné fasády, aj.

Čím natřít dřevěnou terasu?

FAKTA:

Nekrytá dřevěná terasa je extrémně namáhaná dřevěná plocha.

Proč ?

 • Dřevěná terasa je vodorovnou plochou, na které se dlouho zdržuje voda, případně sníh
 • Dřevěná terasa (nekrytá) je silně exponována sluncem, tedy extrémně zatěžována teplem a UV-zářením
 • Dřevěná terasa je často silně mechanicky zatěžována (pochůzná plocha, často plocha, kde dochází k mechanickému otěru židlemi)

Dřevěná terasa nemůže být ochráněna hermetickým uzavřením silnovrstvou lazurou (jako u eurooken), nebo lakem (jako u vnitřních dřevěných podlah), protože je nutno počítat s tím, že prkna občas praskají, prasklinami se do dřeva dostává voda a tato se musí snadno ve formě par dostat ze dřeva ven, což lak, ani silnovrstvá lazura neumožňuje.

Dřevěná terasa je obvykle zhotovena ze středně tvrdého (modřín), tvrdého (dub), či extrémně tvrdého dřeva (exotické dřeviny, např. Bangkirai, Massaranduba, Teak, Garapa, Merbau, Ipe, aj.), které je navíc upraveno drážkováním (není možno jej před nátěrem přebrousit a zvýšit tím savost dřeviny). Chci zdůraznit, že savost dřeviny určené pro stavbu dřevěné terasy je výrazně nižší, než savost smrkového dřeva, které se používá pro běžné dřevěné konstrukce, či obklady.

Vzhledem k tomu, že dřevěná terasa je silně namáhána otěrem, je potřeba aplikovat takovou ochranu (nátěrovou hmotu), která se většinově schová v dřevní struktuře a pouze menšinově se usadí nad povrchem dřeviny. Je třeba počítat s tím, že ta část nátěrového systému, která vyčnívá nad povrchem dřeva se mechanickým opotřebením a povětrnostním působením velmi rychle (během sezóny) z povrchu oddělí (ošoupe, spráší, zkrátka ztratí se). Delší dobu fixace má ta část nátěru, která je uložena uvnitř dřeviny.

Čím natřít dřevěnou terasu?

Co vše je třeba zvážit?

Nyní už je zřejmé, že ideálním řešením ochranného nátěru dřevěné terasy je nátěrová hmota velmi řídká (aby co nejhlouběji pronikla do povrchu dřeva). Laicky řečeno, měla by téci rychleji, než voda, měla by mít menší velikost molekuly, než voda (aby se dostala do dřeviny hlouběji, než voda). Příkladem takového ochranného nátěru je PLUS UV terasový olej T-60 s ředidlem LB-40 (PLUS R-40) (viz další text)

Jak je to s pigmentací?

U nového dřeva, nebo starého, chemicky vyčištěného dřeva (kompletní rekonstrukce nátěru) je potřeba obalit dřevní buňky vhodným jemným pigmentem (nejlepší jsou oxidy železa), který vytvoří bariéru mezi UV zářením a dřevní spojovací hmotou (ligninem).

U revitalizačních (periodických obnovovacích) nátěrů, kdy dřevo a pigmentace původního nátěru je v dobrém stavu, postačí použít bezbarvý olej (jedná se jen o obnovu vodoodpudivosti).

Jak je to, v pravdě, s prodyšností, vodoodpudivostí, přilnavostí, zasycháním a leskem?

Laická i odborná veřejnost dnes ví, že přírodní olej je surovina, která je silně vodoodpudivá. Odborníci vědí, že přírodní olej je surovinou paroprodyšnou. Jeho problém je v chemické nestabilitě. Reaguje se vzduchem, proto jej (a výrobky kde je přírodní olej zásadní složkou) lze jen omezeně skladovat (obvykle max 1 rok, což je nepřípustné pro světové velkovýrobce, kteří z důvodů distribučních potřebují, aby přípravek měl skladovací dobu 5 let).

Charakteristickou vlastností přírodních olejů je lesk a pomalé zasychání. Jestliže je nátěrová hmota složena pouze z olejů, ředidel a nejnutnějších aditiv (biocidy, UV absorbery), pak nelze očekávat, že nátěr vytvoří matný, rychleschnoucí povrch.
Velmi pozitivní vlastností přírodních olejů je, že nátěr vytvořený skutečným přírodním olejem se nikdy nebude loupat ani šupinatět.

Cena přírodních olejů silně kolísá, tak jako je tomu u řady dalších zemědělských plodin. Další výkyvy ceny přírodních olejů v průběhu roku jsou dány poptávkou a nabídkou, dotační politikou jednotlivých zemí a zvyšujícími se náklady v návaznosti na splnění podmínek nově vznikajících mezinárodních směrnic, jenž iniciují různé zájmové skupiny. Tyto skutečnosti jsou špatnou zprávou pro velkovýrobce, kteří by chtěli aktivně využívat vlastností přírodních olejů. Velkovýrobci však potřebují zdroje surovin takové, které jsou stabilní z ohledem na poptané množství a také s ohledem na jistou stabilní garanci nákupní (vstupní) ceny.

Existují také syntetické oleje (pryskyřice). Syntetické oleje – pryskyřice jsou pružné, jsou chemicky dlouho stabilní (umožňují dlouhodobé skladování), jsou více, či méně prodyšné (dle složení), jejich vstupní cena pro výrobce je garantována alespoň na jeden rok (což u přírodních olejů není zvykem). Syntetické oleje – pryskyřice – lze na rozdíl od přírodních olejů modifikovat (upravovat) ve smyslu úrovně matu. Syntetické oleje ale nemají tak dobrou penetrační schopnost a přilnavost k podkladu, jako čisté přírodní oleje. Proto se může stát (je to ověřeno na praktických zakázkách), že nový nátěr renomovaného velkovýrobce vydrží po deklarovanou dobu, ale následný nátěr (revitalizační) stejný, jako původní, se po relativně krátkém čase začne loupat z ploch, kde revitalizační nátěr nekotví přímo ve dřevě, ale na původním, starším, dobře přídržném nátěru.
Čím více syntetických pryskyřic nátěrová hmota obsahuje, tím vyšší je riziko loupání nátěru a nutnost následného broušení povrchu.

U běžných olejových přípravků (s relativně významným obsahem syntetických pryskyřic) je třeba před revitalizačním nátěrem ošetřovanou plochu nejen omýt, ale také lehce zbrousit, aby byl vytvořen kotevní profil pro novou nátěrovou hmotu.

Mezi olejovými nátěry na trhu jsou významné rozdíly…

Pozorný čtenář v tuto chvíli již jistě odvodil závěr, že pro ochranu dřeva (v tomto případě dřevěné terasy) z hlediska očekávání maximální paroprodyšnosti při současném zachování vysoké vodoodpudivosti je absolutním favoritem nátěrová hmota, založená výhradně na přírodních olejích a jejich rozpouštědlech.

Absolutní většina běžně dostupných komerčních nátěrů pro ochranu dřevěných teras je vyrobena většinově z rozpouštědel a syntetických pryskyřic. Někdy je jako drobná ingredience přidán např. lněný olej, či sojový olej (potom je výrobek obvykle prezentován, jakožto výrobek na bázi přírodního oleje). V některých případech dokonce výrobci používají z cenových důvodů recyklované oleje z průmyslu (je to levnější surovina, než čistý přírodní olej). Málokterého kupujícího by napadlo, zeptat se prodejce, jak velké množství skutečného oleje výrobek obsahuje.

Vysvětlil jsem, že syntetické pryskyřice snižují přilnavost nátěrové hmoty k podkladu. Netvrdím, že přilnavost těchto hmot (absolutní většina dostupných nátěrových hmot na světovém trhu je založena na syntetických pryskyřicích) je nedostatečná. Tvrdím, že renomovaní výrobci maximalizovali přilnavost svých nátěrových hmot, ale současně platí pravidlo, že čím více obsahu syntetických pryskyřic, tím vyšší riziko nízké přilnavosti a loupání nátěru v budoucnu.

Z toho vyplývá námět k realizaci – nátěrové hmoty BEZ OBSAHU SYNTETICKÝCH PRYSKYŘIC (BSP). Takové hmoty by měly extrémně vysokou přilnavost na každém podkladu (včetně kovů), vynikající vodoodpudivost a paroprodyšnost. Doposud (k datu Květen 2019) žádný světový výrobce nepředstavil svým zákazníkům takovou alternativu nátěrových hmot. Ve smyslu předchozího výkladu je to logické. Nátěrové hmoty tohoto charakteru nejsou pro velkovýrobce akceptabilní.

Vývoj nátěrových hmot bez obsahu syntetických pryskyřic (BSP) probíhá u malých výrobců. V současné době jsou již k dispozici první typy produktů. Výsledky povětrnostních testů za poslední 4 roky ukazují, že projekt je realizovatelný.

Nevýhody nátěru typu „BSP“ jsou:

 • lesklý, či pololesklý vzhled (olej ve své podstatě je lesklý)
 • delší zasychání, než mají běžné komerční terasové oleje
 • relativně krátká doba pro skladování (cca 1 rok)
 • po otevření nádoby je třeba olej rychle spotřebovat (týdny)

Výhody nátěru typu „BSP“ :

 • neloupe se, nešupinatí
 • není jej třeba přebrušovat před renovačním nátěrem
 • je vodoodpudivý a paroprodyšný
 • hluboce penetruje do podkladu, tedy skvěle kotví

Nátěrové hmoty bez obsahu syntetických pryskyřic (BSP) s akceptabilními vlastnostmi v oblasti zasychání a vytvrzování, budou představovat revoluční řešení v oblasti ochranných nátěrových hmot na dřevo.

Proč má být nátěr řídký?

Je to logické. Čím řidší nátěr budeme aplikovat, tím snadněji bude pronikat do dřeviny. U terasových prken by mělo platit, že aplikovaný nátěr ze 2/3 své tloušťky ukotví ve dřevině, 1/3 tloušťky nátěru pak vytváří povrchový film. To vše potřebujeme vytvořit 2 nátěry. Pokud by byl nátěr řidší, pak potřebujeme více nátěrů, což je finančně neefektivní. Pokud bude nátěr hustší, pak nám většina nátěru zůstane nad dřevem. Nižší nasycení dřeva hrozí nebezpečím, že po sprášení filmu nad dřevinou bude povrch rychle degradovat.

Světový trend se dnes ubírá cestou snižování obsahu rozpouštědel na bázi těkavého uhlíku. Proto světoví renomovaní výrobci stavějí své nátěrové hmoty jako relativně „vysokosušinové“. Někteří renomovaní světoví výrobci používají syntetická pojiva a plniva a uvádějí, že objemová sušina jejich materiálů je 45%, příp. 60%. Současně zdůrazňují, že hmota je připravena k přímému použití, tedy není vhodné do ní zasahovat ředidly.

Naše společnost se touto problematikou dlouhodobě zabývá a po mnoha zkouškách jsme došli k závěru, že u modřínového dřeva (sibiřský modřín) by měla být použita nátěrová hmota o objemové sušině cca 25-30%. Hustší hmota je nežádoucí. Čím je dřevina hustší, tím má být objemová sušina nátěrové hmoty nižší (doladí se přiředěním). Pro přiředění olejových je vhodné používat bezaromátová ředidla (PLUS R-40, případně jeho obdoba BBB LB-40, či varianta BBB LB-60 s pomalejším schnutím, případně nejstarší – nejklasičtější výrobek WHITE SPIRIT od výrobce Johnstone’s).

V předchozím výkladu jsem upozornil na nedostatky syntetických olejů i na nedostatky přírodních olejů. Jsem ovšem přesvědčen (po 20-ti letých zkušenostech v oboru prodeje nátěrových hmot a minimálně 10-ti letých zkušenostech v oboru vývoje nátěrových hmot), že pro maximalizaci životnosti nátěru je použití přírodních olejů při výrobě nátěrových hmot je jednoznačně kvalitnější řešení, než-li použití syntetických olejů, či pryskyřic.

Čím natřít dřevěnou terasu – jaké přírodní oleje jsou nejvhodnější součástí nátěrových hmot?

Od pradávna se v nátěrových hmotách využívá lněný olej. Jeho cena je jedna z nejpříznivějších. Lněný olej silně žloutne (medovatí), nemá odolnost vůči plísním a UV záření. Lněný olej pomalu vysychá a přitom penetruje hluboko do povrchu dřeva.

Jeho obdobou je sojový olej, který déle zasychá, ale méně žloutne. Pro zákazníky, kteří vyžadují, co nejvyšší transparenci se začal používat olej ze Světlice barvířské, jinak řečeno olej bodlákový, či saflorový. Bodlákový olej velmi málo žloutne, ale dlouho zasychá. Také je významně dražší, než oba dříve uvedené oleje. Někdy se používá, jako ingredience, olej slunečnicový. Tento olej nemá žádnou povrchovou odolnost, špatně zasychá a žloutne. Jeho určením je zvýšení pružnosti nátěru, ale ve směsi jej může být jen „špetka“. Někdy se využívá v nátěrových hmotách ricinový olej, ovšem ten musí být chemicky upraven, s ohledem na zdravotní předpisy. Ricinový olej (upravený) má významný vliv na výtečné sesíťování olejové směsi.

Naprostým šperkem a současně neuvěřitelným pracantem je „tungový olej“, někdy také nazývaný, jako „čínský dřevný olej“. Jde o olej naprosto špičkových parametrů v oblastech odolnosti, zasychání i žloutnutí. Jako jediný, ze všech přírodních olejů, nepotřebuje Tungový olej chemická přisoušedla (která působí v budoucnu jakožto možnost pro křehnutí a praskání nátěrového filmu).

Je důležité si uvědomit, že nátěr dřeva samotným olejem je chybné počínání. Nátěrová hmota na dřevo musí obsahovat olej, ale současně musí obsahovat ředidlo, pigmenty, někdy biocidy a někdy UV stabilizující přísady.

Jaká je životnost nátěru u dřevěných teras?

Životnost nátěru je doba od první realizace do okamžiku termínu obnovovacího nátěru. U dřevěných teras je třeba obnovavat nátěr 1-2x ročně.

Čím natřít dřevěnou terasu?

FINÁLNÍ ŘEŠENÍ pro dřevěné terasy:

Nyní se vracím k původní otázce….

Jsem přesvědčen o tom, že nátěrová hmota na ošetření dřevěné terasy by měla být ve stylu:

 • Olejová nátěrová hmota, vystavěná většinově na přírodních olejích, nebo přímo hmota typu „BSP“
 • Nátěrová hmota by měla být dostatečně řídká, s ohledem na hustotu ošetřované dřeviny
 • Nátěrová hmota by měla být pro nové terasy dostatečně pigmentována

4-letou praxí ověřený a zákazníky pozitivně oceňovaný produkt tohoto typu je

PLUS UV Terasový olej T-60 s ředidlem LB-40 (dříve PLUS R-40)

Tento terasový olej byl prvním výrobkem na českém trhu, který byl vyráběn bez obsahu syntetických pryskyřic. Je to směs čistých (nikoli recyklovaných) přírodních olejů (směsi dominuje Tungový olej) a rozpouštědel s výrazně sníženým obsahem aromatických látek.

PLUS UV terasový olej – dodává se ve formě koncentrátu, který si řemeslník ředí dle potřeby v návaznosti na typ ošetřovaného povrchu (měkké dřevo, tvrdé, či exotické dřevo, nová prkna, či povětrností otevřené dřevo).

Podíl přírodních olejů v dodávaném koncentrátu činí celých 60%. Pokud se chcete dozvědět více informací o způsobu aplikace tohoto výjimečného ochranného produktu,

pak klikněte ZDE.

Link pro nákup produktu:

PLUS UV Terasový olej T-60 s ředidlem LB-40 (dříve PLUS R-40).

Pokud Vás zajímají jiná témata, vyberte oblast, která Vás aktuálně zajímá:

Čím natřít srub, roubenku, pergolu, plot?

Čím natřít zahradní nábytek z exotického dřeva?